22 công việc ít stress lương khoảng 2 tỷ mỗi năm

Bạn muốn tìm một công việc vừa có thu nhập cao lại vừa ít stress? Dưới đây là danh sách 22 công việc trong mơ ấy được đăng trên Business Insider.

Sử dụng Mạng Thông Tin Nghề Nghiệp (O*NET), Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã tổng hợp được một cơ sở dữ liệu bao gồm những công việc có mức lương “khủng” nhưng cường độ stress lại nằm ở mức tối thiểu.

Cơ sở dữ liệu của O*NET đánh giá mức “chịu đựng căng thẳng” của nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, 100 là mức tối đa. Tất cả các ngành nghề trong danh sách của chúng ta đều có mức chịu đựng căng thẳng từ 70 trở xuống với mức lương trung bình hàng năm trên 70.000 USD (trên 1,5 tỷ VNĐ) , có một số vượt quá 100.000 USD (trên 2 tỷ VNĐ)  đến 200.000 USD (trên 4 tỷ VNĐ).

Bạn có muốn trở thành một trong những chuyên viên của các ngành nghề “vừa làm vừa chơi” này không?

Nhà thính học

Lương trung bình hàng năm: 77.420 USD (trên 1,7 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 70

Nhân viên đo thị lực

Lương trung bình hàng năm: 115.750 USD (gần 2,6 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 70

Giám đốc nghệ thuật

Lương trung bình hàng năm: 101.190 USD (gần 2,3 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 69

Nhân viên kỹ thuật

Lương trung bình hàng năm: 73.350 USD (trên 1,6 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 69

Kỹ sư phần cứng máy tính

Lương trung bình hàng năm: 114.970 USD (gần 2,6 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 67

Bác sĩ chỉnh răng

Lương trung bình hàng năm: 221.390 USD (trên 4,9 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 67

22 công việc ít stress lương cao hơn 70.000 USD

Nhà thủy văn

Lương trung bình hàng năm: 83.440 USD (gần 1,9 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 66

22 công việc ít stress lương cao hơn 70.000 USD

Nhà phát triển phần mềm ứng dụng

Lương trung bình hàng năm: 102.160 USD (gần 2,3 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 65

22 công việc ít stress lương cao hơn 70.000 USD

Giám đốc hệ thống máy tính và thông tin

Lương trung bình hàng năm: 141.000 USD (trên 3,1 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 64

Chuyên viên thống kê

Lương trung bình hàng năm: 110.560 USD (gần 2,5 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 64

Nhà phân tích nghiên cứu hoạt động

Lương trung bình hàng năm: 84.180 USD (gần 1,9 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 63

Giáo viên luật

Lương trung bình hàng năm: 126.230 USD (trên 2,8 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 63

Nhà khoa học địa chất

Lương trung bình hàng năm: 105.720 USD (gần 2,4 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 63

Nhà thiên văn học

Lương trung bình hàng năm: 110.220 USD (gần 2,5 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 62

Nhà vật lý

Lương trung bình hàng năm: 118.500 USD (trên 2,6 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 61

Kỹ sư y sinh

Lương trung bình hàng năm: 91.230 USD (trên 2 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 61

Kỹ sư vật liệu

Lương trung bình hàng năm: 94.690 USD (trên 2,1 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 61

Nhà khoa học chính trị

Lương trung bình hàng năm: 103.210 USD (trên 2,3 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 61

Kỹ sư nông nghiệp

Lương trung bình hàng năm: 78.490 USD (gần 1,8 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 61

Nhà kinh tế học

Lương trung bình hàng năm: 109.230 USD (trên 2,4 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 59

Nhà địa lý

Lương trung bình hàng năm: 74.920 USD (gần 1,7 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 58

Nhà toán học

Lương trung bình hàng năm: 112.560 USD (trên 2,5 tỷ VNĐ)

Chịu đựng căng thẳng: 57

JK/Theo WomansDay